ฮวงจุ้ยบ้านดี เสริมบารมี-โชคลาภ

ความหมายที่แท้จริงของ “ฮวงจุ้ย”
เราๆ ท่านๆ อาจมีความหมายหรือคำจำกัดความของคำว่าฮวงจุ้ยแตกต่างกันออกไป ผู้เขียนขออธิบายความหมายที่แท้จริงของฮวงจุ้ยให้ทราบกันอย่างสั้นง่ายได้ใจความก็แล้วกัน คำว่า “ฮวงจุ้ย” เป็นภาจีนแต้จิ๋ว แปลตรงตัวหมายถึง สภาวะแวดล้อมหรือการอยู่อาศัยให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม มีลักษณะใกล้เคียงกับสถาปัตยกรรมศาสตร์

                คำว่า “ฮวง” นั้นหมายถึง “ลม” ส่วนคำว่า “จุ้ย” ก็หมายถึง “น้ำ” นั่นเอง ซึ่งสรุปฮวงจุ้ยก็หมายถึง หลักวิชาที่ว่าด้วยเรื่องของลมและน้ำ เนื่องจากฮวงจุ้ยเป็นศาสตร์ที่กล่าวถึงความสัมพันธ์และผสมกลมกลืนกันระหว่างลมและน้ำ ซึ่งเน้นหลักของความสมดุลเป็นจุดกึ่งกลาง ยกตัวอย่างเช่น สภาพภูมิอากาศที่หนาวเย็นเกินไปก็ไม่ดี ร้อนชื้นเกินไปก็ไม่ดีเช่นกัน ควรเป็นอากาศ ที่ไม่ร้อนและไม่เย็นจนเกินไป นั่นคืออากาศอบอุ่นที่นำความร้อนและความเย็นมาสอดประสานกัน เปรียบไปก็คล้ายกับทางสายกลางในพุทธศาสนาของเรานั่นเอง ซึ่งตึงเกินไปก็ไม่ดี หย่อนเกินไปก็ไม่เป็นผล ส่งผลให้เกิดความสอดคล้องต้องกัน ความสงบสุข และความรุ่งเรืองในทุกๆทาง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *